Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. prowadzi obecnie szeroki zakres inwestycji. Sięga przy tym skutecznie po fundusze unijne. Pomyślne zakończenie tych wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie atutów obu portów obejmujących m.in. ich geograficzne położenie, doskonałe  skomunikowanie z wykorzystaniem szlaków morskich i rzecznych oraz kolejowych i drogowych wiodących z Południa Europy do Skandynawii i Europy Zachodniej.

Co ważne w parze ze stałym rozwojem i podnoszeniem jakości obsługi statków i ładunków w portach oraz zwiększoną ilością zawinięć do portów Szczecina i Świnoujścia jednostek z ładunkami niebezpiecznymi idą działania ZMPSiŚ SA ukierunkowane na zwiększanie poziomu bezpieczeństwa. Stąd decyzja o zakupie nowego statku pożarniczego z przeznaczeniem do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej przy przeładunkach, transporcie materiałów niebezpiecznych przez zbiornikowce przewożące gazy i ciecze łatwopalne wymagające asyst jednostki pożarowej oraz zadań związanych z ratownictwem i bezpieczeństwem pracy portów Szczecin i Świnoujście.

Budowa statku pożarniczego Strażak-28

Prace związane z budową nowego statku pożarniczego noszącego nazwę „Strażak-28” idą pełną parą. Powstały już elementy kadłuba takie jak dziób, nadbudówka oraz rufa, które łączone są ze sobą w całość. Dalej po procesie prefabrykacji i zwodowaniu jednostki prace będą kontynuowane w stoczniowym doku. 

„Strażak-28” powstaje w stoczni Remontowa Shipbuilding SA.  Zgodnie z zakładanym harmonogramem zasili on flotę ZMPSiŚ SA w przyszłym roku. Będzie nowoczesną jednostką, o długości 29,2 m i szerokości 10,47 m, wyposażoną w dwie potężne pompy FiFi o mocy 2700 m3/h każda, z uciągiem na palu 45t.

Budowa statku pożarniczego Strażak-28

Zakup nowego statku pożarniczego posiada dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Projekt „Zakup statku pożarniczego dla Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna”.

Budowa statku pożarniczego Strażak-28
Logotypy EU Port Szczecin-Świnoujście