ZAPOL Sobczyk Sp. j. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.03.04.00-32-0162/20-00

Celem projektu jest:
„Wsparcie finansowe na potrzeby bieżącej działalności przedsiębiorstwa”

Dofinansowanie projektu z UE: 202 235,31 zł

mapadotacji.gov.pl