UE

Grupa ZAPOL informuje wszystkich obecnych i przyszłych kontrahentów, że wzbogaciliśmy dotychczasową ofertę w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 nr WND-RPZP.01.01.03-32-018/10:

  • druk pełnokolorowych materiałów poligraficznych w formacie B3 w krótkich seriach,
  • druk pełnokolorowych dokumentów z jednoczesnym numerowaniem i częściową perforacją.

Było to możliwe dzięki zakupieniu urządzeń poligraficznych, w których zastosowano zaawansowane rozwiązania techniczne, oraz innowacyjnemu systemowi zarządzania procesem drukarskim. Wszystkie maszyny i urządzenia połączone zostały w jeden ciąg technologiczny umożliwiający wykorzystywanie proekologicznych offsetowych płyt drukowych – pierwszych tego typu zainstalowanych w Polsce.

W związku z realizacją projektu zacieśniliśmy współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym oraz utworzyliśmy 5 nowych miejsc pracy.

Dlatego z Grupą ZAPOL jeszcze sprawniej i wygodniej się współpracuje.