Nagrody i wyróżnienia

ZAPOL Sobczyk sp.k. jest firmą odpowiedzialną społecznie (CSR ang. Corporate Social Responsibility, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa). Swoje wsparcie angażujemy w obszary sportu, edukacji i biznesu, które uznajemy za kluczowe dla rozwoju społeczności lokalnej. Odpowiedzialność w biznesie to nie tylko spełnienie wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale także zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i przyjazne relacje z kooperującymi z nami partnerami. Dlatego wsparcie wielu inicjatyw traktujemy jako źródło twórczych i potrzebnych otoczeniu innowacji.

Grupę ZAPOL na przestrzeni 20 lat działania firmy doceniło wiele gremiów biznesowych i społecznych. Poniżej wybrane dowody uznania z ostatnich lat.

Czasopismo „Obserwator Morski” z nagrodą Business Club Szczecin!

Nasz miesięcznik „OBSERWATOR MORSKI” otrzymał prestiżową nagrodę Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”. Została ona wręczona 8 stycznia 2016 w czasie XIV  Gali Biznesu w Szczecinie. W wygłoszonej  laudacji podkreślono m.in., że „Obserwator Morski” jako pismo morsko-społeczne ukazuje się od roku 2008.  Prezentuje i promuje dorobek gospodarki morskiej, przedstawia aktualne problemy branży i proponuje sposoby ich rozwiązania. Bierze aktywny udział w dyskusji […]

Laur Kultury za wyjątkową „Encyklopedię Szczecina”

Szczecińskie Towarzystwo Kultury uhonorowało Mirosława Sobczyka, Prezesa Zarządu Grupy Reklamowej ZAPOL, „Laurem Kultury”. Nagroda jest przeznaczona dla osób szczególnie zasłużonych dla szczecińskiej kultury. Kapituła przyznała w tym roku wyróżnienia za szczególny wkład w stworzenie niezwykłej „Encyklopedii Szczecina”. To wyjątkowe dzieło kompletnie opisuje Szczecin w różnych dziedzinach życia, poświęcając wiele miejsca jego wybitnym mieszkańcom.

EKO nagroda na II Międzynarodowym Forum Ekologicznym

Mirosław Sobczyk, Prezes Zarządu Grupy Reklamowej ZAPOL podczas II Międzynarodowego Forum Ekologicznego otrzymał podziękowania za wsparcie Polskiej Fundacji Ekologicznej przy organizacji Forum. Nagrodą była EKO-zgniatarka do plastikowych butelek. Forum Ekologiczne to trzydniowa konferencja w powiązaniu z targami, otwartymi dla wszystkich zwiedzających. Organizowana raz do roku przez Polską Fundację Ekologiczną, jako wyraz łączenia środowisk i szerzenia wiedzy proekologicznej w Polsce. Angażuje autorytety krajowe i światowe. W 2015 roku Forum […]

Korona Reklamy za wiarygodność i rzetelność

W 2006 roku zostaliśmy uhonorowani nagrodą Korona Reklamy w kategorii Wiarygodność i Rzetelność. Nagroda została przyznana podczas II edycji Międzynarodowych Dni Marketingu Rema Deys w Warszawie.  

Gazele Biznesu 2014

Marzec 2014 r. – Grupa ZAPOL została wyróżniona w corocznym rankingu magazynu „Puls Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.

Baltic Cup 2013

Maj 2013 r. – Grupa ZAPOL została uhonorowana przez organizatorów Baltic Cup za pomoc w organizacji tego wydarzenia.

Gryf dla Prezesa Zarządu Grupy ZAPOL

14 czerwca 2013 r. – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Mirosławowi Sobczykowi, prezesowi Grupy ZAPOL. Uroczyste wręczenie Odznak odbyło się podczas Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Aktu dekoracji dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Konik Morski dla Grupy ZAPOL

11 stycznia 2013 r. – Grupa ZAPOL została doceniona przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”. Po raz kolejny Klub przyznał nagrody gospodarcze za osiągnięcia biznesowe minionego roku. Statuetki Konika Morskiego i dyplomy wręczono 11 stycznia podczas uroczystej gali w Park Hotel.

Osobowość Biznesowa 2012

1 marca 2013 r. – Prezes Grupy ZAPOL, Mirosław Sobczyk odebrał z rąk redaktora naczelnego zachodniopomorskiego magazynu gospodarczego prestiżową nagrodę „Perłę Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesowa 2012. Nagroda jest przyznawana przez czasopismo „Świat Biznesu” już od 9 lat. Zwycięzców spośród 30 nominowanych wyłoniła Kapituła Konkursowa składająca się z ekonomistów, przedstawicieli świata nauki oraz szczecińskich publicystów ekonomicznych.