Akty prawne

Dla wygody i sprawności współpracy kooperacja z Grupą Reklamową ZAPOL jest usankcjonowania prawnie następującymi aktami:

1. Regulamin_korzystania z usług poligraficznych – zawierający odpowiedzialność, procedurę przyjęcia zamówienia, warunki, przy których następuje odstąpienie od zamówienia, tryb i terminy realizacji zamówienia, płatności i reklamacje;
2. Ogólne warunki zlecenia – mające zastosowanie do umów zawieranych z przedsiębiorcami (nie konsumentami);
3. Formularz zlecenia praca do druku – do wypełnienia i przesłania do Grupy ZAPOL.