Dla wygody i sprawności współpracy kooperacja z Grupą Reklamową ZAPOL jest usankcjonowana prawnie następującymi aktami:

  1. Regulamin korzystania z usług poligraficznych – zawierający odpowiedzialność, procedurę przyjęcia zamówienia, warunki, przy których następuje odstąpienie od zamówienia, tryb i terminy realizacji zamówienia, płatności i reklamacje;
  2. Ogólne warunki zlecenia – mające zastosowanie do umów zawieranych z przedsiębiorcami (nie konsumentami);
  3. Formularz zlecenia prac do druku – do wypełnienia i przesłania do Grupy ZAPOL.