27 listopada 2012 r. odbyła się konferencja prasowa inaugurująca projekt Polskiej Fundacji Ekologicznej „Proekologiczny Przedsiębiorca”, któremu patronuje Grupa ZAPOL. Dziennikarze i zaproszeni goście mogli jako pierwsi podziwiać ekologiczny kalendarz.

Kalendarz promuje ekologiczne postawy wśród właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw i ich rodzin. Oprócz swoich walorów praktycznych jest wypełniony treścią proekologiczną, zaś rysunki w zabawny sposób przedstawiają najważniejsze zasady, którymi powinni kierować się przedsiębiorcy i ich pracownicy, aby zmienić niewłaściwe z punktu widzenia ekologii nawyki w firmach i przy okazji zaoszczędzić.

Kalendarz promuje sześć kluczowych ekologicznych zasad:

  1. Oszczędzaj ciepło.
  2. Oszczędzaj prąd.
  3. Bądź ekologicznym kierowcą.
  4. Oszczędzaj wodę.
  5. Oszczędzaj papier.
  6. Segreguj odpady.

Polska Fundacja Ekologiczna, przygotowując projekt, dokonała analizy wyników badań nt. świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Okazało się, że zaledwie 7% kobiet i 13% mężczyzn zadeklarowało wystarczającą wiedzę nt. ekologii. Świadomość ekologiczna Polaków co prawda rośnie z roku na rok (51,8% mieszkańców woj. zachodniopomorskiego stosuje lub stosuje w ograniczonym zakresie działania proekologiczne), jednak o środowisko naturalne dbamy z reguły tylko w swoim najbliższym otoczeniu i nie posiadamy kompleksowej wiedzy z zakresu bioróżnorodności i zrównoważonego rozwoju – ponad 80% osób nie wie, jak postępować proekologicznie, uwzględniając powyższe zasady. Również w przedsiębiorstwach działania odnoszące się do ekologii mają charakter marginalny. W 70% firm nie wdrożono dotychczas żadnych działań proekologicznych.

Zasięg projektu jest szeroki. W ramach współpracy z magazynami „Zachodniopomorski Przedsiębiorca”, „Obserwator Morski” i biuletynem „Naturalnie” kalendarze trafiły do 10 000 stałych odbiorców.

O projekcie można również poczytać na stronie Polskiej Fundacji Ekologicznej.