14 czerwca 2013 r. – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Mirosławowi Sobczykowi, prezesowi Grupy ZAPOL. Uroczyste wręczenie Odznak odbyło się podczas Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej. Aktu dekoracji dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego to regionalna odznaka ustanowiona przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i nadawana osobom zasłużonym dla województwa. Przyznawana jest osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, wybitnie przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.

Zdjęcia: www.izba.info