Międzynarodowy Kongres Morski to dla gospodarki morskiej najważniejsze branżowe wydarzenie w naszym kraju o międzynarodowym znaczeniu, nad którym patronat honorowy i nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Infrastruktury.

Przez dwa dni goście, eksperci i prelegenci będą dyskutować m.in. o rozwoju portów, wyzwaniach transportowych, a także o Zielonym Ładzie i wkładzie gospodarki morskiej na rzecz klimatu.

Jak co roku w debatach, prezentacjach czy dyskusjach będą poruszane najistotniejsze problemy branży morskiej, energetyki wiatrowej w kontekście ochrony Bałtyku czy też edukacji morskiej.

Dziś debaty plenarne. Pierwsza pt. „Rozwój portów odpowiedzią na wyzwania transportowe przyszłości”. Moderator: Bogdan Ołdakowski – Sekretarz Generalny, Baltic Ports Organization. Wykład wprowadzający wygłosił Marek Gróbarczyk – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Ministerstwo Infrastruktury. W debacie brali udział: Maciej Bąk – wiceprezes Zarządu, dyrektor ds. finansów i zarządzania finansami, Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, Łukasz Greinke – Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Marek Gróbarczyk – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, Ministerstwo Infrastruktury, Lamia Kerdjoudj-Belkaid – Sekretarz Generalna, Federation of European Private Port Operators FEPORT (obecność online), Jarosław Kotarski – Dyrektor Unity Line, Andrzej Łuc – Prezes Zarządu, Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o., Annaleena Mäkilä – CEO, Finnish Port Association (FPA) / Chair at European Sea Ports Organization – ESPO (obecność online), Krzysztof Urbaś – Prezes Zarządu, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, Indra Vonck – Manager, Deloitte Financial Advisory Services (obecność online), Magdalena Wrzosek – Ekspertka, Ernst&Youn.

Druga debata plenarna jest poświęcona transportowi intermodalnemu, który jest kluczem do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T. Moderator: Krzysztof Żarna – Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Wykład wprowadzający: Paweł Szaciłło – Dyrektor ds. Programów Infrastrukturalnych, Bank Gospodarstwa Krajowego. Uczestnicy debaty: Dominik Landa – Dyrektor ds. Handlowych, DCT Gdańsk SA, Sergio Nardini – Koordynator, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea, Port of Trieste, Jörgen Nilsson – CEO, Port of Trelleborg, Metod Podkrižnik – Członek Zarządu, Port of Koper, Krzysztof Rodziewicz – Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Paweł Szaciłło – Dyrektor ds. Programów Infrastrukturalnych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu, PKP Cargo SA, Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infratsruktury, Krzysztof Woś – Zastępca Prezesa ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Rafał Zgorzelski – Członek Zarządu, PKP SA.

Ostatnia dziś debata jest zatytułowana „Zielony Ład – gospodarka morska na rzecz klimatu”. Moderator: Tomasz Jarmicki – Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji, PGNiG SA. Wykład wprowadzający: Isabelle Ryckbost – Sekretarz Generalna, European Sea Ports Organisation Uczestnicy debaty: Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Małgorzata Jacyna-Witt – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Stoczni Szczecińskiej „Wulkan” Sp. z o.o., Andrzej Madejski – Prezes Zarządu, Polska Żegluga Bałtycka SA, prof. dr hab. Maciej Matczak – Dyrektor Instytutu Morskiego, Uniwersytet Morski w Gdyni, Paweł Mirowski – Wiceprezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dariusz Rudziński – Członek Zarządu, Polski Rejestr Statków S.A., Isabelle Ryckbost – Sekretarz Generalna, European Sea Ports Organisation, prof. dr hab. inż. kpt. Janusz Uriasz – Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju, Akademia Morska w Szczecinie, Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Jutro drugi dzień kongresu. Akademia Morska będzie miejscem dyskusji w blokach tematycznych: porty i żegluga, digitalizacja i innowacje oraz ekologia.

Autorka zdjęć: Agata Gałaj-Jorgji ZAPOL