Środa jest ostatnim dniem obrad 8. Międzynarodowego Kongresu Morskiego. Dziś uczestnicy tego znakomitego gremium spotkali się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej. Debatowali w ramach trzech bloków tematycznych: PORTY i ŻEGLUGA, DIGITALIZACJA I INNOWACJE oraz EKOLOGIA.

Pierwszy panel został poświęcony intermodalności jako elementowi zielonego ładu, zwiększającego skuteczność systemu transportowego. Prezentacja: prof. J. Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji. Uczestnicy: prof. J. Engelhardt – Uniwersytet Szczeciński, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji, prof. Sebastian Jarzębowski – Centrum Zarządzania Łańcuchami Dostaw ALK, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Marek Kowalewski – Prezes Zarządu, Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o., Krzysztof Rodziewicz – Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT, Jan Stasiak – Przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin, Marcin Zaremba – Naczelnik Wydziału Logistyki Multimodalnej, Biuro Logistyki PKP SA.

Dyskutowano również o cyberbezpieczeństwie i szybkim reagowaniu w gospodarce morskiej, synergii działań na rzecz ochrony wód Morza Bałtyckiego na przykładzie współpracy instytucji rządowych, statusie transformacji cyfrowej i innowacji w branży morskiej – szanse, zagrożenia, bariery. Tematami jednego z paneli były: „Morska energetyka wiatrowa jako szansa na wsparcie ochrony zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego” oraz „Możliwości i uwarunkowania prawne zaangażowania portów w inwestycje w zakresie morskich farm wiatrowych”.

„Od teorii do praktyki – autonomiczny transport przyszłości dziś i jutro” – to interesująca prezentacja, którą przygotowali przedstawiciele Akademii Morskiej w Szczecinie: prof. dr hab. inż. st. of. Paweł Zalewski – Dziekan Wydziału Nawigacyjnego i prof. dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski – Dziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji.

Podsumowując 8. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie: odbyły się trzy debaty plenarne oraz 14 paneli dyskusyjnych, w których wzięło udział kilkuset uczestników.

Kolejne spotkanie już za rok.

Autorka zdjęć: Agata Gałaj-Jorgji ZAPOL