W 61. Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2020 wzięło udział 96 firm wydawniczych, które nadesłały 183 tytuły opracowane przez twórców (ilustratorów, grafików, typografów) zamieszkałych w Polsce. Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji otrzymują dyplomy honorowe, zaś drukarnie listy gratulacyjne. Twórcom edytorsko-artystycznych opracowań przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe. Jury Konkursu w składzie: dr Agata Szydłowska – przewodnicząca, Andrzej Barecki, Magdalena Frankowska, prof. Artur Frankowski, Ryszard Kryska, dr hab. Ewa Repucho, prof. Mieczysław Wasilewski, Andrzej Tomaszewski w wyniku tajnego głosowania przyznało nagrody i wyróżnienia. Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się podczas Warszawskich Targów Książki 9 września 2021 roku.

Znana szczecińska drukarnia ZAPOL zyskała uznanie jury za znakomite efekty pracy przy bogato ilustrowanej książce Od Ratusza do Muzeum. Początki Muzeum Gdańska 1970–1989 – praca zbiorowa pod redakcją Ewy Barylewskiej -Szymańskiej i Janusza Dargacza projekt, skład i łamanie: Eurydyka Kata i Rafał Szczawiński / re:design wydawca: Wydawnictwo Muzeum Gdańska, druk i oprawa: Drukarnia ZAPOL Sobczyk, Szczecin ISBN 978-83-61077-35-0.

Zdjęcia przygotowała Paulina Wojtyła.