Redaktor Zygmunt Piotr Cywiński jest autorem artykułu pt. „Pomorze Zachodnie w obiektywie Marka Czasnojcia”, który ukazał się w katolickim tygodniku „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” dodatku do „Niedzieli” (wersja papierowa i elektroniczna). www.niedziela.pl

Pomorze Zachodnie w obiektywie Marka Czasnojcia, artykuł