OBSERWATOR MORSKI to miesięcznik, kolportowany w kraju i za granicą, dostępny jest m.in. na promach, w placówkach administracji publicznej (ministerstwach, urzędach wojewódzkich, urzędach marszałkowskich, jednostkach miejskich i gminnych), w biurach reprezentowanych przez radców handlowych przy ambasadach, w instytucjach kultury, a także w ponad kilkuset przedsiębiorstwach branży morskiej, turystycznej, transportowej czy logistycznej.

Zapraszamy do prenumeraty OBSERWATORA MORSKIEGO.

OBSERWATOR MORSKI prenumerata 2022