Szanowni Państwo,

Marek Czasnojć, z którym Wydawnictwo ZAPOL ma zaszczyt współpracować od wielu lat, został laureatem nagrody marszałka – „Pro Arte”.

Nagrody te przyznawane są od 2012 roku w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim. Są to wyróżnienia za całokształt twórczości lub osiągnięcia kulturalne szczególnie ważne dla regionu.

Nagroda „Pro Arte” przyznana za indywidualność, pasję i rozwój fotografii na Pomorzu Zachodnim, a także mistrzostwo i profesjonalizm w trakcie kilkudziesięcioletniej pracy fotoreportera oraz za stanowiący jej konsekwencję, ogromny dorobek – oto uzasadnienie przyznanego wyróżnienia.

Marek Czasnojć jest szczecińskim dziennikarzem, uznanym fotoreporterem, artystą fotografikiem, a także autorem ponad pięćdziesięciu albumów fotograficznych, z których większość poświęcona jest Szczecinowi i Morzu Bałtyckiemu. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz w licznych konkursach.
W 2016 roku otrzymał tytuł Ambasadora Szczecina – prestiżową nagrodę Prezydenta Miasta.

W tym roku została wydana unikatowa publikacja laureata pt. „SZCZECIN – metamorfozy”. Nie jest to praca stricte historyczna. W albumie zaprezentował metamorfozę miasta na przestrzeni ostatnich 75 lat – czasu liczonego od pierwszych dni włączenia Szczecina do Polski. Projektując układ albumu starał się w miarę możliwości tak zestawić obrazy, aby te same miejsca sprzed lat były rozpoznawalne na współczesnych fotografiach.

Marek Czasnojć swojej pracy oddaje się z wielkim zaangażowaniem. Jest twórcą niezależnym i to pozwala mu na obiektywizm w utrwalaniu mijającego czasu.

Jest wierny Szczecinowi i Pomorzu Zachodniemu.