Okazją do powstania najnowszego albumu jest 75-lecie przejęcia tych ziem przez Polskę. Przy tworzeniu układu ilustracyjnego pomógł mi zbiór zdjęć autorstwa prof. Tadeusza Białeckiego, który przybył na te ziemie kilka lat wcześniej i zrobił zdjęcia zniszczeń, jakie zastali tu, jak ich wówczas nazywano, „pionierzy”.

Aby podołać temu zadaniu trzeba było wiele trudu i wyrzeczeń. Mam nadzieję, że zestawiając fotografie sprzed lat z obecnym stanem zagospodarowania Pomorza Zachodniego, powstał wyraźny obraz zmian. Czy na lepsze? Chyba tak, ale zawsze pozostaje szczypta niedosytu…

Autor Marek Czasnojć
Fragmenty publikacji

Przedsięwzięcie powstało dzięki wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego

Pomorze Zachodnie logo