26-29 kwietnia 2013 r. – I Rajd Autostopowicza Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego pomiędzy Szczecinem a Mikołajkami. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest student geografii Wydziału Nauk o Ziemi – Rafał Augusewicz. Organizacją zajęły się Aleksandra Pieleszko i Karina Tessar – pracownice WNoZ US.

W Rajdzie wzięło udział 6 drużyn, łącznie 12 osób. Zadaniem uczestników było dotarcie na czas do Mikołajek za pomocą autostopu i zrealizowanie punktowanych zadań na trasie. Wykaz miejscowości drużyny otrzymały dopiero w dniu startu. Organizatorzy przygotowali zarówno zadania sprawnościowe, np. marsz na orientację, jak i różnego rodzaju rebusy, wymagające odwiedzenia konkretnych miejsc i zdobycia różnych informacji.

Bieżącą relację można było śledzić na stronie wydarzenia: http://www.rajd.univ.szczecin.pl/ i na koncie wydziału na Facebooku: http://www.facebook.com/wnozus. W trakcie trwania Rajdu z rywalizacji wycofała się jedna drużyna, pozostałe z przygodami, ale bez problemów, dotarły na metę w Mikołajkach.

Finał Rajdu miał się odbyć na scenie w centrum miasta, ale ze względu na niepogodę przeniesiono go do Centrum Kultury w Mikołajkach, gdzie zorganizowano symboliczną imprezę kończącą Rajd. Na zwycięzców czekały nagrody ufundowane przez sponsorów i partnerów, m.in. Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edwarda Włodarczyka, Grupę ZAPOL oraz Urząd Miasta i Gminy Mikołajki.