Turniej Stefana Moskalewicza na stałe zagościł w kalendarzu imprez piłkarskich w województwie zachodniopomorskim. Nie mogliśmy nie wspierać tego fajnego, z roku na rok lepszego, turnieju piłkarskiego.