Marek Czasnojć album Metamorfozy 2020

W tym roku przypada 75. rocznica polskiego Szczecina. Z tej okazji Wydawnictwo ZAPOL Sobczyk Sp.j. przygotowało publikację okolicznościową pt. „SZCZECIN – metamorfozy”. W tej jedynej w swoim rodzaju pracy zostały opublikowane zdjęcia cenionego fotografa, Marka Czasnojcia, który od ponad 60 lat dokumentuje rozwój miasta. W albumie znajdują się też fotografie ze zbiorów niezmordowanego historyka, znawcy historii miasta – prof. Tadeusza Białeckiego oraz Muzeum Narodowego w Szczecinie. Projektując album autor starał się pokazać obraz miasta na przestrzeni 75 lat – czasu liczonego od pierwszych dni włączenia Szczecina do Polski. Od ruin, poprzez lata odbudowy, aż do chwili obecnej. Obrazy zostały zestawione tak, aby te same miejsca były rozpoznawalne na fotografiach z lat powojennych i współczesnych.

Patronat Honorowy nad albumem objął Prezydent Miasta Szczecin.