Każdy ruch reklamowy zaczyna się od KREACJI. Nasz niezastąpiony zespół projektantów grafików urzeczywistnia najśmielsze wizje. Posiada łączne kompetencje projektowania graficznego, składu i przygotowania plików do druku. W Grupie ZAPOL możliwa jest więc kompleksowa obsługa od projektu, przez wykonanie i dostawy ostatecznego produktu. Oszczędzamy w ten sposób budżety naszych Klientów, ponieważ mogą zrezygnować z ogniw pośredniczących i wszystko wykonać pod „jednym dachem”, mając gwarancję przypilnowanej jakości, na każdym etapie procesu produkcji. Opracowujemy graficznie wszelkiego rodzaju publikacje:  katalogi, książki, raporty roczne, czasopisma.  Projektujemy wygląd wszelkich materiałów reklamowych: in-door i out-door.

POMYSŁY
Czerpiemy z obserwacji życia. Wiemy, że kolorowa ulotka albo służy za podkładkę pod kiwający się stół, albo jest łapczywie skanowana w poszukiwaniu informacji o cenie i cechach produktu. O tym, do czego zostanie użyta decyduje pierwszy, szybki rzut oka. Folder zatrzymuję uwagę, jeśli oprócz cech wizerunkowych ma też zaszytą użyteczność np. dla handlowców. Okładka książki jest dobra wtedy, kiedy odróżnia się od tysiąca innych na półce. Wszystko co prowokatywne lub po prostu ładne, chce być oglądane i czytane. Dlatego tak bardzo liczy się u nas pomysł i estetyka.

PROJEKTY
Podczas tworzenia projektu graficznego wykorzystujemy wszystkie technologie dostępne w poligrafii. Podczas tworzenia utrzymujemy stały kontakt z Klientem i na bieżąco informujemy o postępie prac. W przypadku, kiedy zaproponowane pomysły (rodzaj surowca, dodatkowa operacja wzbogacająca prace np: tłoczenie) powodują przekroczenie budżetu, oferujemy zamienne, tańsze rozwiązania. Projektujemy graficzną oprawę wszystkich produktów wchodzących w  skład naszych usług – od książek, po wizytówki, od stron www po filmy, od logo po miejsce i sposób znakowania dowolnych przedmiotów.

SKŁAD
„Skład tekstu” i „łamanie tekstu” to pojęcia o długiej historii. Dawniej dominującą techniką druku była typografia. Tekst był składany z pojedynczych najczęściej ołowianych czcionek lub z wierszy wykonanych na linotypie. A łamanie polegało na ułożeniu szpalty tekstu w łamy na kolumnie. Obecnie wszystko wykonywane jest na komputerach, przy pomocy specjalistycznego oprogramowania. W Grupie ZAPOL używamy oprogramowania Adobe.

Proces Przygotowania graficznego określa się mianem DTP ang. Desktop Publishing, co oznacza: publikowanie zza biurka. Jego etapem jest proces Prepress polegający na ustaleniu spadów oraz linii cięcia do formatu netto. Daje pewność, że w procesie oprawy nie zostaną obcięte paginy, tekst lub grafika.

DRUK
Staż w drukarni offsetowej i introligatorni jest obowiązkowy dla każdego członka zespołu Studia Graficznego Grupy ZAPOL. To ważny element kształtujący pracę grafika i jego podejście do projektowania. Znajomość procesów introligatorskich, specyfiki druku offsetowego powoduje, że projekty wykonane przez Grupę ZAPOL są właściwe – stąd tańsze – pod względem produkcyjnym.

Dobrze przygotowany plik jest podstawą taniego i szybkiego drukowania. Daje pewność uzyskania najwyższej jakości. Właściwie zapisany i przesłany plik nie wymaga dodatkowej ingerencji pracownika, eliminuje konieczność dokonywania poprawek, a tym samym powstania błędów. Zleć Grupie ZAPOL przygotowanie plików do druku – będzie szybko, fachowo i bezbłędnie.

Jak przygotować pliki do druku

Zgłoś swoje potrzeby – porozmawiaj o warunkach zlecenia:
tel.: +48 91 435 19 00
e-mail: biuro@zapol.com.pl