Dokument sygnowali: szefowie firm PŻB i PŻM, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu oraz Polskich Inwestycji Rozwojowych. Spotkanie nagłośnione przez media odbyło się na odnowionym promie Mazovia. Grupa ZAPOL obsługiwała to wydarzenie od strony technicznej, dostarczając niezbędnej infrastruktury.