Multimedia, to dzisiaj konieczność. Ludzie potrzebują kilkuminutowych filmowych obrazów, które sprzedadzą produkt czy ideę. Zajmujemy się nimi z przeznaczeniem dla odbiorcy internetowego, widowiskowego, handlowego. W naszej ofercie znajdziesz:

  • rejestrację filmową wydarzeń, konferencji, dokumentację i prezentację działalności firmy,
  • tworzenie spotów i reklam filmowych do telewizji, kina czy internetu,
  • tworzenie atrakcyjnych prezentacji i animacji wzbogacających film, prezentację czy reklamę,
  • przygotujemy plik na nośniku USB z filmem z atrakcyjnym menu, z różnymi wersjami językowymi napisami i lektorem

Oto przykładowa produkcja filmowa Grupy ZAPOL. Film przygotowany na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

To film informacyjno-edukacyjny, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu, jak ważnym zasobem naturalnym jest woda i w jak wielu dziedzinach naszego życia jest ona niezbędna. Jednocześnie film pokazuje problemy gospodarki wodnej będące skutkiem działania człowieka w przyrodzie i utrudniające osiągnięcie „dobrego stanu wód”, czyli stanu najbardziej zbliżonego do naturalnego. Wyjaśnia on również główne zasady planowania gospodarowania wodami, jako sposobu na zrównoważone zarządzanie ich zasobami. Równocześnie film pokazuje piękne ujęcia ekosystemów wodnych oraz przedstawia informacje związane z obszarem administrowanym przez RZGW w Szczecinie.

Zgłoś swoje filmowe potrzeby – porozmawiaj o warunkach współpracy:
tel.: +48 91 435 19 00
e-mail: biuro@zapol.com.pl