Proces kaszerowania polega na łączeniu ze sobą zadrukowanych materiałów na papierach, kartonach o stosunkowo niskiej gramaturze z powierzchniami o znacznej gramaturze, np. karton grubości 2 mm albo tektura falista. Materiały takie z uwagi na swoją grubość nie dają się bezpośrednio zadrukować techniką offsetową.

Głównym celem stosowania techniki kaszerowania jest zwiększenie sztywności i wytrzymałości produktu finalnego i ma zastosowanie podczas produkcji wydawnictw dla dzieci oraz w reklamie. W reklamie kaszerowanie wykonywane jest podczas produkcji materiałów POS.

W procesie kaszerowania możemy łączyć następujące materiały:

  • zadrukowane papiery powlekane i karton o znacznej gramaturze,
  • zadrukowany karton z kartonem o znacznej gramaturze,
  • dwa zadrukowane kartony,
  • zadrukowany karton i tekturę falistą,
  • zadrukowany karton i mikrofalę,
  • kaszerowanie może być jednostronne albo dwustronne

Przykłady wykorzystania procesu kaszerowania:

  • Przykładem zastosowania kaszerowania mogą być książeczki dla małych dzieci. Książeczki takie mają grube kartki z tektury, a ponieważ na tekturze druk techniką offsetową nie jest możliwy, do tektury kaszerowane są obrazki ładnie wydrukowane na maszynie offsetowej. Dodatkowo celem zabezpieczenia obrazków przed uszkodzeniem zabezpiecza się je lakierem lub folią.
  • Kaszerowanie wykorzystywane jest też przy produkcji opakowań. Ponieważ opakowanie powinno zabezpieczać produkt w nim zawarty, zwykle jest znacznej grubości, przez co nie można go zadrukować techniką offsetową. Dlatego aby podnieść atrakcyjność produktu, opakowanie jest kaszerowane z surowcem, na którym nadrukowany jest ładny rysunek lub zdjęcie produktu.

Kaszerowanie stosowane jest najczęściej podczas produkcji wydawnictw dla dzieci oraz w reklamie. W reklamie kaszerowanie wykonywane jest podczas produkcji materiałów POS.

Zgłoś swoje potrzeby – porozmawiaj o warunkach zlecenia:
tel.: +48 91 435 19 00
e-mail: biuro@zapol.com.pl