Szanowni Państwo,

przed nami ósma edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego, który w połowie września odbędzie się w Szczecinie. Zachęcamy do udziału. W tym celu niezbędne jest dokonanie rejestracji.

Patronat Honorowy oraz nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Infrastruktury. Inauguracja odbędzie się w Filharmonii Szczecińskiej.

Pierwszego dnia Kongresu planowane są debaty dotyczące: rozwoju portów jako odpowiedź na wyzwania transportowe przyszłości; transportu intermodalnego jako klucza do gospodarczej integracji międzynarodowej na przykładzie inicjatywy Trójmorza i instrumentu TEN-T; gospodarki morskiej na rzecz klimatu.

W trakcie dwudniowego Kongresu planowane są panele w blokach tematycznych: Porty i żegluga, Digitalizacja i innowacje oraz Ekologia.

Istotnymi tematami międzynarodowej debaty będą: przemysł offshore jako impuls rozwoju portów, transport wodny jako alians biznesu i ekologii oraz działania w gospodarce morskiej na rzecz klimatu.

Planowane są również dyskusje o transporcie globalnym, cyberbezpieczeństwie, transporcie autonomicznym, automatyzacji i digitalizacji usług portowych, a także o rozwiązaniach technologicznych dotyczących ekologicznych napędów statków. Debaty odbędą się w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

https://kongresmorski.conrego.com