Żaglowce Zawisza Czarny i Fryderyk Chopin, fot. Marek Czasnojć