Perforacja jest to proces introligatorski, którego celem jest umożliwienie łatwego dzielenia papieru na mniejsze części, np. kupony, bilety, formularze itp. Perforowanie jest stosowane głównie do surowców takich jak: papier, karton, tektura, tworzywa sztuczne (priplak).

Perforowanie polega na:

  • wycinaniu dużej liczby okrągłych otworów o małej średnicy i w bardzo małej odległości od siebie – ten rodzaj perforacji jest używany między innymi w znaczkach pocztowych,
  • nacinaniu materiału nożem listwowym o nieciągłym ostrzu – w tym rodzaju perforacji możemy mieć nacięcia (perfery) o różnej szerokości i odległości pomiędzy nacięciami (perferami),
  • proces perforowania jest też stosowany podczas oprawy w spiralę. W tym wypadku celem perforacji nie jest ułatwienie rozdzielenia arkusza na mniejsze części, ale wprowadzenie do otworów metalowej lub plastikowej spirali. W tym wypadku otwory są znacznie od siebie oddalone. Otwory perforowane do oprawy w spiralę mogą być: kwadratowe, prostokątne lub okrągłe.

Perforowanie wykonujemy na następujących maszynach:

  • na maszynie bigującej, instalując zamiast noża bigującego nóż perforujący,
  • na perforówce rolowej, jest to maszyna wyposażona w noże krążkowe o nieciągłym ostrzu i dzięki temu uzyskujemy perforację. Na tej maszynie możemy instalować wiele noży, przez co naraz możemy otrzymać kilka perforacji,
  • na maszynie typu sztanctygiel. Na tej maszynie dzięki wykorzystywaniu matrycy – tak zwanego wykrojnika – perfery nie muszą być wykonywane w linii prostej, ale możemy im nadać praktycznie dowolne kształty,
  • bezpośrednio na maszynie offsetowej poprzez zastosowanie specjalnej stalowej taśmy perforującej, jednak to rozwiązanie może być stosowane jedynie przy odpowiednio dużych nakładach, ponieważ w tym procesie zniszczeniu ulegają kosztowne tzw. obciągi.

Zgłoś swoje potrzeby – porozmawiaj o warunkach zlecenia:
tel.: +48 91 435 19 00
e-mail: biuro@zapol.com.pl

POBIERZ ZLECENIE DRUKU