Głos Szczecina, artykuł Album ze zdjęciami Marka Czasnojcia