Mirosław Sobczyk

Prezes Zarządu

+48 91 435 19 00

miroslaw.sobczyk@zapol.com.pl

Szef Grupy ZAPOL. Ukończył Wydział Ekonomiczny Akademii Rolniczej w Szczecinie i studia podyplomowe z zarządzania biznesem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Elżbieta Zawadzka

Wiceprezes Zarządu ds. administracyjno-prawnych

+48 91 435 19 18

elzbieta.zawadzka@zapol.com.pl

Ukończyła Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej w zakresie zarządzania systemami produkcyjnymi, studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku zarządzanie i marketing, studia podyplomowe na kierunku prawo administracyjne i samorządowe oraz studia menadżerskie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Tomasz Sobczyk

Wiceprezes ds. produkcji

+48 91 435 19 16

tomasz.sobczyk@zapol.com.pl

Ukończył zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej, zarządzanie nieruchomościami na Wydziale Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku inżynieria produkcji w poligrafii.