Zarząd

Mirosław Sobczyk
Prezes Zarządu
Elżbieta Zawadzka
Wiceprezes Zarządu ds. Administracyjno-Prawnych
Tomasz Walburg
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

 

Mirosław Sobczyk – szef Grupy ZAPOL, Ukończył Wydział Ekonomiczny Akademii Rolniczej w Szczecinie i Studia Podyplomowe z Zarządzania Biznesem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Elżbieta Zawadzka –  inżynier, ukończyła Zarządzanie Procesami Produkcyjnymi na Politechnice Szczecińskiej, na Uniwersytecie Szczecińskim studia magisterskie Zarządzanie i Marketing oraz Podyplomowe Studia Prawo Administracyjne i Samorządowe.

Tomasz Walburg – ukończył Akademię Morską oraz Studia Podyplomowe z Psychologii Zarządzania.