Zarząd


Mirosław Sobczyk
Prezes Zarządu
Szef Grupy ZAPOL. Ukończył Wydział Ekonomiczny Akademii Rolniczej w Szczecinie i studia podyplomowe z zarządzania biznesem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.


Elżbieta Zawadzka
Wiceprezes Zarządu ds. administracyjno-prawnych
Ukończyła Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej w zakresie zarządzania systemami produkcyjnymi, studia magisterskie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku zarządzanie i marketing, studia podyplomowe na kierunku prawo administracyjne i samorządowe oraz studia menadżerskie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Tomasz Sobczyk
Wiceprezes ds. produkcji
Ukończył zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej, zarządzanie nieruchomościami na Wydziale Ekonomii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, a także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej na kierunku inżynieria produkcji w poligrafii.
Katarzyna Romanowska
Główna Księgowa
Ukończyła studia na Wydziale Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie o specjalności rachunkowość i finanse, studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kierunku rachunkowość i finanse, a także studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego – audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządzania.