Baltic Cup 2013

Maj 2013 r. – Grupa ZAPOL została uhonorowana przez organizatorów Baltic Cup za pomoc w organizacji tego wydarzenia.

nagroda-baltic-cup-2013

Puchar Bałtyku w Biegach na orientację to impreza odbywająca się od dwóch dekad. Polska reprezentacja osiąga w tym sporcie dobre wyniki, a Pomorze jest terenem znakomitym do uprawiania tej dyscypliny.

Gryf dla Prezesa Zarządu Grupy ZAPOL

 

14 czerwca 2013 r. – Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego Mirosławowi Sobczykowi, prezesowi Grupy ZAPOL. Uroczyste wręczenie Odznak odbyło się podczas Wielkiej Gali Północnej Izby Gospodarczej. Aktu dekoracji dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego to regionalna odznaka ustanowiona przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i nadawana osobom zasłużonym dla województwa. Przyznawana jest osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego, wybitnie przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju.

Zdjęcia: www.izba.info

Konik Morski dla Grupy ZAPOL

11 stycznia 2013 r. – Grupa ZAPOL została doceniona przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”. Po raz kolejny Klub przyznał nagrody gospodarcze za osiągnięcia biznesowe minionego roku. Statuetki Konika Morskiego i dyplomy wręczono 11 stycznia podczas uroczystej gali w Park Hotelu.

Konika Morskiego dla Grupy ZAPOL odebrał współtwórca i współwłaściciel firmy, Prezes Mirosław Sobczyk.

W szacownym gronie laureatów Konika Morskiego 2012 prócz Grupy ZAPOL znalazły się także firmy: OT Logistics, Unibaltic, EPA, a także Miasto Stargard Szczeciński oraz Włodzimierz Abkowicz – wydawca i redaktor naczelny „Świata Biznesu”.

Osobowość Biznesowa 2012

1 marca 2013 r. – Prezes Grupy ZAPOL Mirosław Sobczyk odebrał z rąk redaktora naczelnego zachodniopomorskiego magazynu gospodarczego prestiżową nagrodę „Perłę Biznesu” w kategorii Osobowość Biznesowa 2012. Nagroda jest przyznawana przez czasopismo „Świat Biznesu” już od 9 lat. Zwycięzców spośród 30 nominowanych wyłoniła Kapituła Konkursowa składająca się z ekonomistów, przedstawicieli świata nauki oraz szczecińskich publicystów ekonomicznych.

Jak uzasadnił przewodniczący Kapituły, prof. Flejterski, Prezes Grupy ZAPOL został doceniony przede wszystkim za zbudowanie od podstaw oraz efektywne prowadzenie firmy przez 20 lat, co pozwoliło jej stać się jednym z największych zachodniopomorskich przedsiębiorstw w branży poligraficznej oraz ugruntować swoją pozycję na rynku. Nie bez znaczenia jest również wspieranie lokalnych środowisk, sportowców, artystów oraz działalność charytatywna Mirosława Sobczyka.

– Przyjmuję tę nagrodę ze wzruszeniem, ale i pokorą, bo wiem, że jest na tej sali wielu, którzy zasłużyli na tę perłę w takim samym stopniu jak ja – mówił Prezes Grupy ZAPOL, odbierając statuetkę z rąk Włodzimierza Abkowicza. – Niech to będzie więc nagroda zbiorowa, dla wszystkich przedstawicieli biznesu. Przyszło nam żyć w trudnych czasach, ale jeśli zdecydowaliśmy się już wejść w biznes, musimy trwać, rozwijać się i zarabiać, a jednocześnie pamiętać, że funkcjonujemy w społeczności. To bardzo ważne, abyśmy potrafili w momencie, gdy nam się powodzi, dzielić się z tymi, którzy tego potrzebują, i wspierać naszą społeczność.